Współpraca

DSC04462M.jpg - 80x60

 

 

Dlaczego warto z nami współpracować

 

  • Współpraca z nami gwarantuje wymierne oszczędności związane ze szkoleniami, zakupem literatury fachowej i zatrudnianiem własnych pracowników działu księgowości.
  • Przekazanie nam obsługi podatkowo-księgowej pozwala Państwu zmniejszyć ilość czasu poświęconego na prowadzenie działalności gospodarczej.
  • Kilkunastoletnie doświadczenie i ciągłe doszkalanie pozwala naszym klientom czuć się pewnie i bezpiecznie w zakresie świadczonych przez nas usług.
  • Nasze usługi dopasowane są do Państwa potrzeb i oczekiwań. Współpraca opiera się na zasadach i warunkach satysfakcinujących obie strony.
  • Bierzemy odpowiedzialność za świadczone usługi - jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialnści cywilnej.
  • Jesteśmy dostępni osobiście, przez telefon i internet - wybór należy do Państwa.

 

Zasady współpracy

1. Szczegółowy zakres praw i obowiązków biura i klienta określa umowa zawierana z każdym klientem.

2. Obowiązkiem klienta jest rzetelne dokumentowanie operacji gospodarczych oraz dostarczenie do biura dokumentów księgowych w określonym przez umowę terminie. Istnieje możliwość odbierania dokumentów z siedziby klienta przez pracownika biura.

3. Otrzymane dokumenty analizowane są pod względem rachunkowym , merytorycznym i formalnym. O ewentualnych nieprawidłowościach klient  jest natychmiast informowany.

4. Po zaksięgowaniu klient jest informowany o wyniku finansowym oraz otrzymuje przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu podatków dochodowych i VAT.

5. Na podstawie stosownych pełnomocnictw reprezentujemy klientów przed ZUS , U.S. i innymi instytucjami.

 

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi zależy od zakresu i rodzaju powierzonych nam obowiązków. Dodatkowe warunki współpracy mogą być przedmiotem negocjacji.

W ramach zawartej umowy zapewniamy naszym Klientom porady z zakresu zobowiązań podatkowych oraz nieodpłatnie dystrybuujemy wśród nich miesięcznik „Doradca Podatkowy”.