Oferta

Oferowane przez nas usługi:

1) rozliczanie podatków dochodowych od osób fizycznych, prawnych poprzez prowadzenie:

- podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z ewidencjami pomocniczymi,

- ewidencji przychodów wraz z ewidencjami pomocniczymi,

- ksiąg handlowych wraz z dokumentacją księgowo-płacową.


2) wykonywanie obowiązków płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie dokonywania zgłoszeń,


3) składania deklaracji, raportów oraz dostarczania dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


4) rozliczanie podatku VAT poprzez prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT.


5) usługi doraźne: zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym, rozliczenie tzw. "ulgi na złe długi", windykacja należności.


6) zakładanie i likwidacja firm osób fizycznych.


 7) zakładanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych: spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.


8) prowadzenie sprawozdawczości, sporządzanie deklaracji dla KRS, GUS, PFRON, banków, urzędów marszałkowskich itp.


9) udzielanie porad, opinii oraz wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego.


10) reprezentowanie naszych klientów przed organami skarbowymi, sądami administracyjnymi.

 

Cennik niektórych usług świadczonych przez Biuro*

Ryczałt bez VAT: 

od 70,00 zł 

Ryczałt z VAT:

od 0 ÷ 50 dokumentów - od 150,00 zł

powyżej 50 dokumentów – cena negocjowana indywidualnie

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów z VAT

Od 0 ÷ 50 dokumentów - od 200,00 zł

Powyżej 50 dokumentów - od 200,00 zł + 4 zł/dokument

Delegacje zagraniczne - 20,00 zł / sztuka, krajowa – 10 zł / sztuka

Sporządzenie faktury wewnętrznej WNT, noty – 15 zł / sztuka

 

Księgi handlowe:

Spółki kapitałowe (łącznie ze sprawozdaniem finansowym) – od 1750,00 zł

Podmioty pozostałe (łącznie ze sprawozdaniem finansowym)- od 1200,00 zł

Powyżej 50 dokumentów księgowych - od 500,00 zł + 8 zł / dokument*

*- dokument – liczba pozycji księgi głównej podzielona przez 3

Powyżej 100 dokumentów księgowych cena negocjowana indywidualnie

Obsługa pracownika – 20,00 zł

 

Inne

Sporządzenie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, GUS lub deklaracji do PFRON – 50,00 zł/sztuka

Porady podatkowe, wyjaśnienia, odwołania - cena do ustalenia w negocjacji

 

*Podane ceny nie zawierają podatku VAT i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

 

Jeżeli chcesz otrzymać dokładniejszą wycenę, skorzystaj z formularza:

formularz ikona.png - 226x55